Gleichbehandlungsbüro, Integrationsagentur-Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit / Pädagogisches Zentrum e.V. Aachen / Parität

Mariahilfstr. 16
52062 Aachen
Telefon:
0241- 49000
E-Mail:
gbb@paez-aachen.de
Website:
Ansprechpartner:
gbb@paez-aachen.de Teller, Isabel Aden-Ugbomah, Marie-Therese

Zurück